close

Čárové kódy, 2D kódy nebo RFID?

Často se setkáváme s dotazy, zdali není namísto čárových kódů vhodné zvolit některou z modernějších alternativ - 2D kódy, případně RFID (tj. radiové "čipy"). V tomto článku přinášíme stručný přehled praktických aspektů jednotlivých řešení. Při finální volbě řešení nicméně rozhodně doporučujeme poradit se s odborníkem, tento článek by měl sloužit spíše pro základní orientaci v problematice.

Čárové kódy

Tímto pojmem rozumíme klasické, tj. lineární čárové kódy (někdy též 1D kódy), podobné těm, které najdeme na většině spotřebního zboží v maloobchodní síti. Slovo podobné je zde namístě, protože pro potřeby evidence majetku se čárový kód typu EAN (což je ten používaný v maloobchodě nehodí). V praxi se používají jiné druhy čárových kódů (tzv. symbologie), přičemž doporučit můžeme např. tzv. Code 128, který má dobré vlastnosti s pohledu odolnosti vůči chybám a vysokou hustotu. Kód tohoto typu vypadá například takto:

 

Kód zobrazený na obrázku obsahuje text DA123456. V závislosti na druhu čárového kódu může kód obsahovat číslice, velká či malá písmena bez diakritiky i některé další znaky (např. tečku nebo lomítko). To se může hodit v případech, kdy má identifikátor (inventární číslo) složitější formát. Některé druhy čárových kódů naopak umí kódovat pouze číslice. Maximální doporučená délka kódu je cca 12 znaků. Delší kódy jsou většinou přípustné, ale na běžně používané etikety se nemusí vejít.

Ke čtení lineárních čárových kódů lze zpravidla použít jakýkoli snímač čárových kódů, včetně 2D snímačů. Pro tisk etiket vhodných k označování majetku lze doporučit termotransferovou tiskárnu.

Výhody: zavedený standard, jednoduché použití, lze přečíst libovolným snímačem

Nevýhody: omezená kapacita (nižší plošná hustota informací) čili větší velikost výsledného kódu

2D kódy

Tyto kódy se někdy označují též jako 2D čárové kódy, i když namísto čar jsou většinou tvořeny spíše čtverečky. Asi nejznámějším zástupcem je tzv. QR kód, který se běžně používá pro kódování webových adres, ale i platebních údajů na fakturách apod. Dalším zástupcem jsou např. kódy typu Datamatrix, jehož příklad uvádíme níže:

 

Také výše uvedený kód obsahuje text DA123456. Z toho je vidět i hlavní výhoda 2D kódů - stejná informace zabírá s použitím 2D kódu výrazně menší plochu. Hodí se tedy např. pro označování malých předmětů, kdy lze velikost etikety zmenšit na řádově 1 cm x 1 cm. Malé etikety se však zároveň i hůře hledají, ve většině případů tedy doporučujeme spíše etikety o něco větší. Do 2D kódů je možné zakódovat také podstatně více údajů (do velkých kódů řádově až tisíce znaků), pro evidenci majetku je však zpravidla potřeba zakódovat jen inventární číslo a veškeré další údaje o majetku jsou zpravidla evidovány v informačním systému.

Ke čtení 2D kódů potřebujete speciální 2D snímač, klasický snímač čárových kódů použít nelze. V poslední době se však technologie 2D kódů mohutně prosazuje a přístroje vybavené 2D snímači jsou již široce dostupné a jejich cena jen o málo vyšší než v případě snímačů lineárních kódů. Pokud jde o tisk etiket, všechny moderní termotransferové tiskárny zvládnou jak lineární, tak 2D kódy.

Výhody: menší velikost, resp. více informací na stejné ploše

Nevýhody: nutnost pořízení 2D snímače


Technologie RFID

Problematika radiové technologie RFID (zkratka z Radio-Frequency IDentification) je poměrně široká, neboť se jedná o poměrně mladou technologii, u které se standardy teprve vytvářejí. Princip RFID je podobný jako u čárových kódů či 2D kódů, ovšem s tím rozdílem, že k přečtení informace zakódované do RFID čipu dochází "na dálku" prostřednictvím radiového signálu, tj. bez nutnosti vizuálního přečtení. RFID čipy mohou přitom mít různou podobu, často však bývají zabudované do etikety (tzv. "chytré etikety" nebo také "RFID tagy"), na které je navíc natištěn i čárový kód.

 

Ačkoli existují aplikace využívající RFID pro evidenci majetku, jsou zatím spíše vzácné. Asi největší bariérou je výrazně vyšší cena (jak "etiket", tak čtecích a zapisovacích zařízení), existence většího množství standardů a stále ještě určité technologické obtíže, které implementaci těchto systémů často doprovázejí (např. rušení radiového signálu, větší rozměry chytrých etiket apod.).

Pro potřeby inventur je rovněž hlavní výhoda této technologie - dálkový přenos dat - poněkud pochybnou. Při fyzické inventuře je totiž nezbytné fyzicky ověřit existenci majetku, a nikoli pouze příslušného RFID čipu. Pokud bychom se tedy spoléhali pouze na dálkové načítání chytrých etiket bez fyzického ověření existence majetku, mohli bychom jako nalezený chybně označit např. notebook, jehož chytrá etiketa byla stržena a umístěna do zásuvky. Při skutečné fyzické inventuře je pak rozdíl mezi načtením etikety s čárovým kódem a načtením RFID etikety poměrně malý a výsledná časová úspora nejspíš výrazně vyšší pořizovací cenu vybavení nevyváží.

Výhody: dálkové čtení i zápis

Nevýhody: vysoká cena RFID čipů i vybavení, technologická náročnost implementace

Shrnutí

Pokud bychom měli výše uvedené shrnout do několika málo stručných rad, vypadaly by následovně:

  • Pro evidenci běžného majetku zpravidla vystačíte s lineárním čárovým kódem.
  • Pokud potřebujete označit velmi malé předměty nebo máte-li velmi dlouhá inventární čísla, zvažte 2D kódy.
  • Ve speciálních případech lze uvažovat i o RFID, počítejte ale s výrazně vyššími náklady na implementaci.
  • Vždy se poraďte s odborníky.
Nabídka stálých brigád - inventury
Zvolte město, kde chcete pracovat:
Praha Brno Ostrava Plzeň Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Olomouc Další města
INVENTARIZAČNÍ SLUŽBY VE VĚTŠINĚ ZEMÍ EVROPY

DANTEM. Komplexní inventarizační služby a poradenství.


Abychom náš web mohli neustále zlepšovat, používáme k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním našeho webu s tím vyjadřujete svůj souhlas. OK Další informace