close

Inventury po novele zákona

Ačkoli od 1. 9. 2012, kdy v platnost vstoupila novela zákona o účetnictví (zákon č. 239/2012 ze dne 14. června 2012), uplynulo již několik let, stále se setkáváme s tím, že některé důležité změny v oblasti inventarizace majetku a závazků zůstávají nepovšimnuty. Přinášíme tedy jejich stručný přehled:

Fyzická a dokladová inventura

Zákon nově výslovně stanoví, že u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, provádíme inventuru fyzickou, zatímco u ostatního majetku (vč. jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů) provádíme inventuru dokladovou. Otázkou zůstává, jak postupovat u nehmotného majetku, jako je např. software, u kterého dříve zákon hovořil o inventuře fyzické. Dle našeho názoru je v tomto případě správné provádět inventuru dokladovou, kde dokladem je příslušná licenční smlouva, na základě které je software užíván. Fakt, že je software nainstalovaný na počítači, totiž vůbec nic neříká o tom, zdali je k tomu příslušný subjekt oprávněn (tj. zdali "vlastní" daný nehmotný majetek, tj. právoplatnou licenci).

Nové náležitosti inventurních soupisů

Nově musí být při periodické inventarizaci součástí inventurních soupisů také ocenění majetku a závazků k tzv. rozhodnému dni (viz dále) a u periodických (tj. typicky každoročních) inventur také ocenění majetku k okamžiku sestavení účetní závěrky, které nahrazuje ocenění majetku k okamžiku ukončení inventury (to se nyní používá jen u průběžných inventur). Kromě toho přibyly dva povinné údaje: okamžik sestavení účetní závěrky a tzv. rozhodný den (pokud byl stanoven).

Rozhodný den

Jedná se de-facto jen o legalizaci postupu, který se široce aplikoval i před novelou, kdy se inventarizace z praktických důvodů prováděla k určitému dni před datem účetní závěrky (např. 1. listopadu při obvyklé závěrce 31. prosince) a pohyby majetku mezi tímto datem a datem účetní závěrky se poté doložily dokladově. Tomuto datu se nyní říká rozhodný den, a pokud je stanoven, musí být uveden na inventurních soupisech. Rozhodný den musí v každém případě předcházet dni rozvahovému (tj. dni sestavení účetní závěrky).

Prodloužení období inventur

Zákon nově stanoví, že inventuru je možné zahájit čtyři měsíce před rozvahovým dnem (dříve to byly měsíce tři) a ukončit dva měsíce po rozvahovém dni (dříve to byl měsíc jeden). Zde je nutné poznamenat, že inventuru je tedy možné provést i po rozvahovém dni, ale je nutné ji (přinejmenším formálně) zahájit nejpozději v rozvahový den.

Přebytek, schodek, manko

V zákoně je nyní explicitní definice pojmů přebytek, schodek a manko: pojmy mají obvyklý význam, jejich definice však dříve v zákoně chyběla. Pojem schodek se používá u hotovosti a cenin, zatímco manko u ostatních aktiv.

Úplné znění zákona o účetnictví nalezne např. na serveru business.center.cz.

Nabídka stálých brigád - inventury
Zvolte město, kde chcete pracovat:
Praha Brno Ostrava Plzeň Hradec Králové Ústí nad Labem Pardubice Olomouc Další města
INVENTARIZAČNÍ SLUŽBY VE VĚTŠINĚ ZEMÍ EVROPY

DANTEM. Komplexní inventarizační služby a poradenství.


Abychom náš web mohli neustále zlepšovat, používáme k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním našeho webu s tím vyjadřujete svůj souhlas. OK Další informace